We are looking for distributors now!   For details please contact us here...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.biogenicpet.hu webáruháznak (a továbbiakban Webáruház), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább feltüntetett elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A Webáruházon keresztül, elektronikus úton megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a webáruházat működtető Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A webáruház semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ön a Webáruház használatával, megrendelésének leadásával vagy a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja a benne foglaltakat.

A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag online kiszállítással rendelhetőek meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek és minden gondosság ellenére lehetnek tartalmi eltérések is a szövegben, melyért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0-49 euró” közötti árra, akkor a Szolgáltató nem igazolja vissza a megrendelést, hanem tájékoztatja a Felhasználót a valós vételárról, melynek megismerését követően a Felhasználó új megrendelést adhat le.

Jelen szerződés 2021. február 08. határozatlan ideig érvényes. 


I. Szolgáltató adatai:

I. Szolgáltató (a továbbiakban: webáruház) adatai:

Cég név: Tápfutár Webáruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezés: Tápfutár Webáruház Zrt.

Képviseli: Dr. Szetmár István vezérigazgató

Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

Adószám: 23460436-2-43

Közösségi adószám: HU23460436

Cégjegyzékszám: 01-10-047128

Bank számlaszám:  Swift: BACXHUHB

Bank: UniCredit Bank

Bank számlaszám: 10918001-00000126-02310007

IBAN (for EUR transfers) HU23 1091 8001 0000 0126 0231 0007

E-mail címe: order@biogenicpetvitality.eu

Telefonszáma: +36 30 / 235 6737

II. Magatartási Kódexre vonatkozó rendelkezés

A Szolgáltatóval kapcsolatban nincs olyan magatartási kódex, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát.

III. Tárhelyre vonatkozó adatok

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató: RackForest Kft.

Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.

E-mailcíme: info@rackforest.hu

Telefonszáma: +36 70 881 4184

IV. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

IV.1. Az általános szerződési feltételekről szóló előzetes tájékoztatás 

Az ÁSZF hatálya

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2021. február 08. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalán közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére

Jelen szerződés 2021. február 08. napjától határozatlan ideig érvényes.

IV.2. Az elektronikus szerződéskötés lépéseiről való tájékoztatás

Rendelési folyamat, szerződéskötés, mennyiségi korlátozás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja.

A weboldalon feltüntetett adatkezelési tájékoztató a vásárlás véglegesítése előtt automatikusan felugró ablakban a megadott hozzájáruló gomb kijelölésével külön elfogadandó, mellyel a vásárlással és kiszállítással összefüggő személyes adatainak az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt módon és célból történő kezeléséhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak euroban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webáruház termékei:

  • BiogenicPet Vitality LARGE
  • BiogenicPet Vitality SMALL
  • BiogenicPet Vitality CAT 

A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Amennyiben a Honlapon bármilyen termék kapcsán hibás ár kerül feltüntetésre, úgy a Szolgáltató nem igazolja vissza a Felhasználó által leadott megrendelést. A szerződés nem a megrendelés leadásával, hanem annak Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre, így ebben az esetben a visszaigazolás hiányából eredően a felek között nem jön létre szerződés. Az ár hibás feltüntetéséről és a valós vételárról a Szolgáltató írásban tájékoztatja Felhasználót, aki ezt követően dönthet megrendelésének valós áron történő folytatásáról vagy beszüntetheti megrendelését.

A rendelés menete

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

Fizetési módok:

Bankkártya: A rendelés leadása után a Felhasználó a SimplePay online bankkártyás fizetési rendszeren keresztül biztonságosan fizethet a kártyaadatok megadásával. A kártyás fizetés Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard típusú kártyákkal lehetséges. A sikeres kártyás fizetésről a SimplePay emailben küld igazolást. A megrendelés összege azonnal zárolásra kerül a folyószámlán. A sikeres fizetés után a felhasználó visszatérhet a webáruházba vagy bezárhatja az oldalt.

Átutalás: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló emailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Paypal: A Paypal-lal történő vásárlás menete: az oldal bal oldalán jelennek meg a tranzakció részletei, jobb oldalon pedig két választási lehetőség:

Ha van PayPal regisztrációja, akkor az érvényes azonosító és jelszó megadása után az előre megadott bankkártya részleges adatait látja és a fizetendő összeget. Amennyiben több kártya is regisztrálva van, úgy ki kell választani azt a kártyát, amivel fizetni szeretne, majd a kiválasztás után a Pay Now feliratra kattintva megtörténik a fizetés és rövidesen visszakerül a bolt oldalára.

Ha nincs PayPal regisztrációja, akkor lehetőség van egy űrlap kitöltése után egy Vendég PayPal hozzáféréssel kiegyenlíteni az összeget, anélkül, hogy regisztrálnia kellene a PayPal-nál.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy megrendelésével felhagyhat.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Ezen kötelezettség elmulasztása nem érinti a Felhasználó elálláshoz és szavatosságokhoz fűződő jogait, ugyanakkor indokolnia szükséges, hogy a hiba miért nem került megjelölésre az átvétel során. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A termékekre vagy a termék-megnevezésekre kattintva az ügyfél a termék részleteit láthatja. A vásárolni kívánt darabszám beállításával és a bevásárló kosár szimbólumra történő kattintással egy virtuális kosárba kerül a termék. A web-shopban jobb oldalon, felül található "Kosár" gombra kattintva az ügyfél egy áttekintő oldalra jut és bármikor felülvizsgálhatja, mely termékek találhatók virtuális bevásárlókosarában ill. igény esetén változtathat annak tartalmán. Ha az ügyfél be kívánja fejezni a vásárlást, a fizetési és szállítási adatok megadása után a „tovább” gombbal navigálva eljuthat a fizetésig. A már regisztrált ügyfelek itt beadhatják felhasználó nevüket és jelszavukat, hogy a korábban eltárolt információk a rendeléshez felhasználásra kerülhessenek. A vásárlás belépés nélkül is folytatható. Ebben az esetben az ügyfélnek meg kell adnia cím-, ill. számlainformációit. A "tovább" gombra történő újabb kattintással az ügyfél eljut a rendelés utolsó előtti lépéséhez, ez pedig az "áttekintés". Itt az ügyfél egy áttekintést kap megrendeléséről a (törvényes ÁFÁ-t tartalmazó) árak megadásával együtt, valamint a szállítási szolgáltatásra vonatkozó adatokat és költségeket is láthatja. A megrendelés a "vásárlás" gombra történő kattintással kerül lezárásra. Ezáltal kötelező ajánlat jön létre.

A Webáruházban kényelmesen és könnyen megtalálhatja a termékeket, amiket meg szeretne vásárolni kedvencének. Ha nem tudja, hogy pontosan, hogy mit szeretne megrendelni a keresők és a különböző szempontok alapján történő szűrések segítségével könnyen rátalálhat a legmegfelelőbb termékekre.

Keresés kulcsszó alapján: Amennyiben tudja a keresett termék nevét, kezdje el beírni az oldal tetején található kereső mezőbe a termék nevét. Segítünk megtalálni azzal, hogy a kereső már a beíráskor megmutatja azokat a termékeket, melyek nevében szerepel a kulcsszó. Találategyezéskor a keresőben lenyíló listából tud választani. Elképzelhető, hogy sokkal több a találat, mint amennyit a lista meg tud egyszerre jeleníteni. Ilyenkor kattintson az összes találat megtekintésére. Ha nincs találat, a nagyító ikonra kattintva nem csak a névben való egyezés szerint kapja a listát, hanem a termék leírásában is keres a rendszer.

A termék részletes oldalán elolvashatja a termék leírását, összetételét, használati útmutatóját, információkat kaphat a szállítási feltételekről, kedvencek közé teheti és bekapcsolhatja az árfigyelő szolgáltatást (esetleges későbbi vásárláshoz - ehhez regisztráció kell), illetve megnézheti, hogy másoknak mi volt a tapasztalata az adott termékkel kapcsolatban. 

Adatbeviteli hibák felismerésének és kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

A személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám stb.) a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhetők, változtathatók a "Fiókom" menüpontban.

A "Kosár" menüpontban, a megrendelés leadása előtt a Vásárló áttekintheti a megrendelése adatait.

A megrendelés elküldését követően, ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy törölni kívánja megrendelését, kérjük, jelezze azt a order@biogenicpetvitality.eu e-mail címen, vagy a +36 30 / 235 6737-as telefonszámon! Fontos, hogy a megrendelés elküldését követően ezt mielőbb tegye meg.

Az adásvételi szerződés létrejötte

A webáruházban online módon (elektronikusan) leadott megrendelés alapján létrejött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja azt, és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve az angol.

A megrendelés Szolgáltató részére elektronikus úton történő megérkezése a Vásárló igénybejelentésének (ajánlatnak) minősül. A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató a megrendelés teljesíthetőségéről visszaigazolást küld elektronikus üzenetben a Vásárlónak. Mind az igénybejelentés, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik

Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból esetlegesen eredő károk tekintetében, hogy az általa elküldött visszaigazolás rajta kívül álló okból – vásárló által megadott nem megfelelő e-mail cím, levelező szolgáltató technikai vagy egyéb hibája – tévesen, olvashatatlanul vagy a spam (levélszemét) mappába érkezik meg, a visszaigazolás ebben az esetben is a vásárló számára hozzáférhetőnek minősül.

Abban az esetben amennyiben a termék nincs raktárkészleten, úgy erről a Szolgáltató elektronikus üzenetben értesíti a Vásárlót, melyet a Vásárló vagy nyugtáz, vagy elállhat a megrendelésétől. Ebben az esetben a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltató az elektronikus üzenetben értesíti a Vásárlót arról, hogy a megrendelt terméket a futár részére átadta és Vásárló a teljesítés bekövetkeztének várható idejét nyugtázta (nem törli megrendelését).

Szerződéskötés

Az áruválaszték leírása az online shopban szemléltetési célokat szolgál, nem minősül kötelező eladási ajánlatnak. Az ügyfél azáltal ad szerződéskötésre vonatkozó, kötelező ajánlatot, hogy a megrendelési folyamatot a "Rendelés elküldése" gombra történő kattintással lezárja. Az ügyfél ezután e-mail-ben írásos visszaigazolást kap arról, hogy rendelése beérkezett (rendelésigazolás). Ez a rendelésigazolás nem jelenti az ajánlat elfogadását ez csak tájékoztatás a Szolgáltató részéről, hogy a megrendelés (ajánlat) beérkezett. A szerződés a webáruházzal csak azáltal jön létre, amikor a webáruház a megrendelt termékről írásos visszaigazolást küld (megrendelés visszaigazolása) e-mailben értesítve Önt.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ön által elküldött megrendelés (ajánlat) megérkezését a webáruház legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ön által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, az esetleges szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha a webáruház által küldött visszaigazoló e-mailben hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell order@biogenicpetvitality.eu e-mail címen, vagy a +36 30 / 235 6737-a elérhetőségeken.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles megvásárolni a terméket, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a webáruháztól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. A szerződés a Szolgáltatóval csak azáltal jön létre, amikor a webáruház a megrendelt termékről írásos visszaigazolást küld (megrendelés visszaigazolása) e-mailben értesítve Önt.

A webáruház fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Árak és csomagküldési díjak

Minden ár tartalmazza a törvényes ÁFÁ-t, valamint a többi árelemet, mely bárminemű csomagküldési költség nélkül értendő. A webáruházban nincs minimális rendelési érték.

Szállítás

A megrendelt termékeit a szerződött partnerünk a GLS General Logistics System szállítja házhoz. Az alábbiakban tájékozódhat a szállítási zónákról és a szállítási rendeltetési helyre vonatkozó szállítási árakról. Az egyes szállítási zónákhoz tartozó árak a legfeljebb 2 kg bruttó súlyon alapulnak, amely 12 egység (egy tucat) BiogenicPet Vitality termékre vonatkozik.

BIOGENICPET VITALITY SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK, ÖVEZETEK ÉS KÖLTSÉGEK ORSZÁGONKÉNT

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK (a megrendelés visszaigazolásától számított munkanapokban meghatározva):

 

1. zóna országai: Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Németország, Ausztria, Franciaország, Nagy-Britannia, Horvátország, Szlovénia, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Liechtenstein, Románia, Bulgária, Norvégia, Görögország, Portugália, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Albánia, Andorra, Vatikán, Szerbia, Málta, Magyarország: Szállítási határidő: 1-3 munkanap

2. zóna országai: Svájc, Dánia, Olaszország, Monaco, Macedónia, Törökország, Írország, Észtország, Lettország, Litvánia, Izland, Szállítási határidő: 4-6 munkanap

3. zóna országai: Svédország, Finnország, Koszovó, Ciprus, Feröer-szigetek, Gibraltár, Spanyolország. Szállítási határidő: 7-10 munkanap

SZÁLLÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜN: Az Európai Unión kívülre irányuló szállítási határidőt számos tényező befolyásolhatja, ezért amikor Európai Unión kívülről érkezik megrendelés, a rendszerünktől kapott megkeresését meg kell erősítenie az e-maillel, amelyre szállítási árajánlatot küldtünk Önnek. Amint megkaptuk a visszaigazoló e-mailt, és megkaptuk a fizetési visszaigazolást a bankjától, csomagját elkészítjük és azonnal elküldjük a fizikai címére.

 

 

 

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

1. zóna országai 8 € szállítási költség: Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Németország, Ausztria, Svájc, Horvátország, Szlovénia, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Liechtenstein, Románia, Bulgária, Magyarország.

2. zóna országai 22 € szállítási költség: Dánia, Olaszország, Vatikán, Portugália, Monaco, Írország, Norvégia, Svédország, Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Görögország.

3. zóna országai 49 € szállítási költség: Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Koszovó, Albánia, Macedónia, Törökország, Andorra, Ciprus, Feröer-szigetek, Gibraltár, Izland, Málta.

SZÁLLÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜN: Az Európai Unión kívülre irányuló szállítási árakat számos tényező befolyásolhatja, ezért amikor Európai Unión kívülről érkezik megrendelés, a rendszerünktől kapott megkeresését meg kell erősítenie az e-maillel, amelyre szállítási árajánlatot küldtünk Önnek. Amint megkaptuk a visszaigazoló e-mailt, és megkaptuk a fizetési visszaigazolást a bankjától, csomagját elkészítjük és azonnal elküldjük a fizikai címére.

Ha nem nyújtja be nekünk a szállítási ár visszaigazolását, megrendelését töröljük.

KEDVEZMÉNYES SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:

Az 1. zónába tartozó országok 2 egységet vásárolnak, és a szállítási költség 8 euró helyett 5 euróra csökken.

A 2. zóna országaiba vásároljon 2 egységet, és a szállítási költség 22 euró helyett 19 euróra csökken.

 A 2. zóna országaiba vásároljon 3 darabot, és a szállítási költség 9 euróra csökken 22 euró helyett.

A 3. zóna országaiba vásároljon 2 darabot, és a szállítási költség 49 euró helyett 35 euróra csökken.

A 3. zónába 3 ország vásárol, és a szállítási költség 49 euró helyett 19 euróra csökken

INGYENES SZÁLLÍTÁS SZÁLLÍTÁSI ÖVEZETEKKEL:

Az 1. zóna országaiba megtakaríthatja a teljes 8 eurós szállítási költséget, ha 3 vagy több egységet rendel.

A 2. zóna országaiba a teljes 22 eurós szállítási költséget megtakaríthatja, ha 6 vagy több egységet rendel.

A 3. zóna országaiba megtakaríthatja a teljes 49 eurós szállítási költséget, ha 12 vagy több egységet rendel.

Fenntartjuk a jogot a javításokra a webáruházban megjelölt termékek vagy árak hibája vagy hibája esetén. Ebben az esetben a hiba felismerése vagy módosítása után azonnal tájékoztatjuk az ügyfelet az új adatokról. A vevő jogosult a megrendelést még egyszer megerősíteni, illetve törölni.

A végső fizetendő összeg tartalmazza az összes költséget a megrendelés összefoglalója és a visszaigazoló levél alapján. A számlát a csomag tartalmazza. A felhasználó a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálja a csomagot, a termékek vagy a csomagolás bármilyen károsodása esetén jelentést kér, sérült csomag esetén pedig nem köteles elfogadni azt. Ennek a kötelezettségnek a be nem tartása nem érinti a Felhasználó elállási és szavatossági jogait, azonban meg kell indokolni, hogy miért nem jelölték meg a hibát az átvétel során. A csomagokat munkanapokon 8 és 17 óra között szállítjuk.

Az adatok megadása után a Felhasználó elküldheti a megrendelést a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva, de ezt megelőzően lehetőség van a beírt adatok újbóli ellenőrzésére, és jogosult a megrendeléssel kapcsolatban észrevételt küldeni, vagy újabb üzenetet küldeni nekünk. e-mail kérés.

A Felhasználó a megrendelés elküldése után megerősítő e-mailt kap. Ha ezt a visszaigazolást a Felhasználó a szolgáltatás jellegétől függően a várt határidőn belül nem kapja meg - de legkésőbb a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül -, a Felhasználó mentesül az ajánlattételi kötelezettség alól. vagy szerződéses kötelezettség. A megrendelést és annak visszaigazolását a Szolgáltató vagy a Felhasználó által kézhez vettnek kell tekinteni, amikor azok elérhetővé válnak. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolással kapcsolatos felelősségét, ha a visszaigazolás nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó a regisztráció során hibás e-mail címet adott meg, vagy a saját tulajdonában lévő tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet kapni. számla.

A termékekre vagy a terméknevekre kattintva az ügyfél megtekintheti a termék részleteit. A megvásárolni kívánt termékek számának beállításával és a kosár szimbólumra kattintással a termék egy virtuális kosárba kerül. A webáruház jobb felső sarkában található "Kosár" gombra kattintva az ügyfél áttekintő oldalra kerül, és bármikor áttekintheti, hogy mely termékek találhatók a virtuális bevásárlókosarában, vagy szükség esetén a tartalom megváltoztatható-e. . Ha az ügyfél szeretné teljesíteni a vásárlást, a fizetési és szállítási adatok megadása után a „folytatás” gombbal navigálhat a fizetéshez. A már regisztrált vásárlók itt megadhatják felhasználónevüket és jelszavukat, hogy a korábban tárolt információk felhasználhatók legyenek a megrendeléshez. A vásárlás bejelentkezés nélkül folytatható. Ebben az esetben az ügyfélnek meg kell adnia egy címet vagy számlaadatokat. A "következő" gombra történő ismételt kattintás az ügyfelet a megrendelés második utolsó lépésére vezeti, amely az "áttekintés". Itt az ügyfél áttekintést kap a megrendeléséről, beleértve az árakat (a törvényben előírt áfát is), valamint a szállítási szolgáltatás adatait és költségeit. A megrendelést a "vásárlás" gombra kattintva zárjuk le. Ez kötelező érvényű ajánlatot hoz létre

A Webáruházban kényelmesen és egyszerűen megtalálhatja a megvásárolni kívánt termékeket. Ha nem tudja pontosan, mit szeretne megrendelni, akkor könnyen megtalálhatja a legmegfelelőbb termékeket a keresőmotorok és a különböző kritériumok alapján történő szűrés segítségével.

Kulcsszó szerinti keresés: Ha ismeri a keresett termék nevét, kezdje el beírni a termék nevét az oldal tetején található keresőmezőbe. Segítünk megtalálni a keresőmotor segítségével, megmutatva azokat a termékeket, amelyek nevében szerepel a beírt kulcsszó. Egyezéskor választhat a keresőmotorban megnyíló listából. Lehetséges, hogy egyszerre sokkal több találat van, mint a megjelenített lista. Ebben az esetben kattintson az összes eredmény megtekintéséhez. Ha nincs találat, a nagyító ikonra kattintva nem csak a név egyezésével kapja meg a listát, hanem a rendszer a termékleírásban is keres.

A termék részletes oldalán elolvashatja a termék leírását, összetételét, felhasználói kézikönyvét, a szállítási feltételekkel kapcsolatos információkat, hozzáadhatja és bekapcsolhatja az árfigyelő szolgáltatást (esetleges jövőbeni vásárlásokhoz - regisztráció szükséges), megjelölheti kedvencként és lásd mások tapasztalatait a termékkel kapcsolatban.

Technikai lehetőségek az adatbeviteli hibák felderítésére és kijavítására

Eszközök az adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a megrendelés elküldése előtt:

A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, megváltoztatható vagy akár törölhető is.

A személyes adatok (például számlázási cím, szállítási cím, telefonszám stb.) Bármikor ellenőrizhetők és módosíthatók a "Saját fiók" menüben történő regisztrációval kapcsolatban.

A "Kosár" menüpontban a megrendelés leadása előtt az Ügyfél áttekintheti megrendelésének részleteit.

A megrendelés leadása után, ha nem tévedésből vásárolt valamit, vagy törölni szeretné megrendelését, kérjük, jelezze azt a order@biogenicpetvitality.eu e-mail címen vagy a +36 30/235 6737 telefonszámon. fontos ezt a megrendelés elküldése után a lehető leghamarabb megtenni.

Az adásvételi szerződés megkötése

A Webáruházban online (elektronikus úton) leadott megrendelés alapján megkötött szerződés távoli szerződésnek minősül, amely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, mert a Szolgáltató nem regisztrálja és így később nem lesz elérhető. A szerződés nyelve angol.

A megrendelés Szolgáltató általi elektronikus kézhezvétele az Ügyfél kérésének (ajánlatának) minősül. A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséről elektronikus üzenetben visszaigazolást küld az Ügyfélnek. A kérelmet és a visszaigazolást úgy kell tekinteni, hogy a másik fél megkapta, amikor az elérhetővé válik számára.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek abból adódhatnak, hogy az elküldött visszaigazolást tévesen, olvashatatlanul vagy a spam mappában kapták meg, független okok miatt - az ügyfél által megadott helytelen e-mail cím, műszaki vagy egyéb okok miatt. a postai szolgáltató hibája -, a megerősítést ebben az esetben is a vevő számára elérhetőnek tekintik.

Ha a termék nincs raktáron, a Szolgáltató e-mailben értesíti az Ügyfelet, és az Ügyfél vagy nyugtázza, vagy lemondja a megrendelést. Ebben az esetben a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltató elektronikus üzenetben értesíti az Ügyfelet arról, hogy a megrendelt terméket kézbesítették a futárnak, és az Ügyfél tudomásul vette a teljesítés várható idejét (nem törli megrendelését).

Szerződéskötés

Az online bolt termékpalettájának leírása csak szemléltető célokat szolgál, és nem képez kötelező eladási ajánlatot. Az ügyfél kötelező érvényű ajánlatot tesz a szerződés megkötésére a megrendelés folyamatának befejezésével a "Megrendelés benyújtása" gombra kattintva. Ezután az ügyfél e-mailben írásbeli visszaigazolást kap arról, hogy a megrendelés beérkezett (megrendelés visszaigazolása). Ez a megrendelés-visszaigazolás nem jelenti az ajánlat elfogadását, csupán a Szolgáltató tájékoztatása arról, hogy a megrendelés (ajánlat) beérkezett. A Webáruházzal kötött szerződés csak akkor lép hatályba, amikor a Webáruház e-mailben értesítve írásbeli megerősítést (megrendelés-visszaigazolást) küld a megrendelt termékről.

 

 

 

LOGISZTIKAI PARTNERÜNK

A megrendelt termékeket szerződéses partnerünk, a GLS General Logistics System szállítja.

A Webáruház nem felelős semmilyen késedelmes szolgáltatásért. A GLS hétfőtől péntekig munkaidőben szállít.

A webáruház a szállítási díjat a fenti információk alapján számolja fel.

A fent jelzett kézbesítési díjak és szállítási határidők a futárszolgálattal történő csomagküldésre vonatkoznak.

A webáruházunkba beérkezett megrendeléseket összekészítésük után, a GLS Hungary Kft-nek adjuk át. Szállítással kapcsolatban kérjük, logisztikai partnerünket ( Gls Hungary Kft.) keresse. A GLS ügyfélszolgálata hétfőtől péntekig 7.00 – 20.00 között érhető el.

Telefonszám: +36 29 886 700

E-mail: info@gls-hungary.com

Csomagkövetés : GLS csomagkereső

Figyelem: Akár 24 óra is eltelhet, mire a nyomkövetési információ rendelkezésre áll.

A futárszolgálat a csomagot három alkalommal kísérli meg kézbesíteni. Kérjük, hogy egy esetleges első sikertelen kézbesítés után lépjen kapcsolatba a GLS központtal a futár által hagyott értesítőn található elérhetőségeken.
Csomagcsere esetén kérjük, hogy a visszaküldendő terméket az eredeti csomagolásba visszazárva szíveskedjen előkészíteni, majd a futárnak átadni.

A szolgáltatás díjáról tájékozódjon vevőszolgálatunkon a +36 30 / 235 6737-as számon.

Amennyiben mindhárom kiszállítási kísérlet a vevő hibájából meghiúsul, úgy egy ismételt kiszállítás esetén plusz költséget számítunk fel.

Tulajdonjog fenntartása

Amíg az áru teljes ellenértéke kifizetésre nem kerül, a Szolgáltató tulajdonát képezi. A tulajdonjog átszállása előtt a Szolgáltató beleegyezése nélkül nem lehetséges az áru elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása vagy átalakítása.

IV.3. A szerződés alakiságára, iktatására és utólagos hozzáférhetőségére vonatkozó előzetes tájékoztatás  

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján(https://www.biogenicpet.hu/termekek/biogenicpet-vitality) és aldomainjein történő vásárlások alapján keletkező jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.biogenicpet.hu/termekek/biogenicpet-vitality és letölthető az PDF formátumban: Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató nem iktatja a szerződéseket.

IV.4. Az adatbeviteli hibák kijavításáról szóló előzetes tájékoztatás   

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 IV.5. A szerződés nyelvéről szóló tájékoztatás

A szerződés nyelve magyar.

IV.6. Az előzetes tájékoztatási kötelezettség a szerződés tartalmára és teljesítésére vonatkozóan

Lásd IV/2. pont alatt.

IV.7. Előzetes tájékoztatási kötelezettség a kellékszavatosság és termékszavatosságra vonatkozóan

A törvényes garanciális jogok érvényesek. Állatgyógyászati diétás eledelek alkalmazásához az állatorvos előzetes ajánlására és folyamatos felügyeletére van szükség. Az ilyen tápok etetésének időtartama alatt ellenőrzés céljából rendszeresen (félévente), a háziállat egészségi állapotának rosszabbodása esetén haladéktalanul fel kell keresni az állatorvost. Biogenicpet.hu Webshop semmiféle felelősséget nem vállal az állatgyógyászati diétás eledelek szakszerűtlen vagy orvosilag nem egyeztetett használatának következményeiért.
E-mail címe: order@biogenicpetvitality.eu

Kellékszavatosság

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Tápfutár Webáruház Zrt.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Ön érvényesíteni már nem tudja.

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Tápfutár Webáruház Zrt. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Tápfutár Webáruház Zrt.. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ön a választott kellékszavatossági igényéről egy másikra is áttérhet (pl. kijavítás helyett kicserélést kérhet), az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a webáruház adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Ön közvetlenül az Tápfutár Webáruház Zrt.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a webáruházban vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Tápfutár Webáruház Zrt. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek, mint Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó). A termék (ingó dolog) hibája esetén Ön, amennyiben fogyasztónak minősül – választása szerint –meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős.

Ön termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Tápfutár Webáruház Zrt.) szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó (Tápfutár Webáruház Zrt.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Tápfutár Webáruház Zrt.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti:

Szolgáltató neve: Tápfutár Webáruház Zrt.

Címe: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.

E-mailcíme: order@biogenicpetvitality.eu

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a szolgáltató nem kötelezhető bármely szavatossági igény teljesítésére.

IV.8. Előzetes tájékoztatási kötelezettség panaszkezelésre és vitarendezési mechanizmusra vonatkozóan

Vásárlói panasz kezelése

A vásárló a Webáruháznak az áru (szolgáltatás) fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát.

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a szolgáltató címével:

Szolgáltató neve: Tápfutár Webáruház Zrt.

Címe: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.

E-mailcíme: order@biogenicpetvitality.eu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt vásárlónak átadja, b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot szolgáltató a vásárlóval köteles közölni.

A szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a vásárlóhoz eljusson.

Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a szolgáltató köteles 5 évig megőrizni.

IV.9. Szerzői jogok

A Honlapot megtekintő és használó Felhasználó a Honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ingyenes, azonban jövedelemszerzés célját még közvetetten sem szolgálhatja vagy eredményezheti.

 

A szabad felhasználás körében a felhasználás ingyenes, ahhoz Szolgáltató engedélye nem szükséges, ugyanakkor még ezen felhasználás sem irányulhat a Szolgáltató jogos érdekeinek megsértésére vagy a szabad felhasználással egyéb módon összeegyeztethetetlen célra. A Honlap tartalmának ettől eltérő módon történő felhasználása jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

 

 

 

Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

 

 

A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen dokumentumot, képet, leírást és bármilyen egyéb tartalmat átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való kifejezett hivatkozással lehet.

 

 

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Honlap és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

 

 

Tilos a Honlap tartalmának bármilyen adaptációja vagy forráskódjának visszafejtése, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely része módosítható.

 

 

 

A Szolgáltató által használt védjegyek, logók, formatervezési minták, a webáruházban elérhető gyógyászati készítmények receptúrája és minden egyéb olyan megjelenési forma, reklám, szlogen és leírás amelyről a fogyasztók rendszerint a Szolgáltató felismerik a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, Felhasználó a webáruházban történő vásárlással semmilyen jogosultságot nem szerez ezek felhasználására.

IV.10. Hírlevél

A Felhasználónak lehetősége van feliratkozni a Szolgáltató ajánlatait, híreit és újdonságait tartalmazó rendszeres elektronikus hírlevélre a Weboldalon.

 

 

 

Feliratkozás módszerei:

A weboldalon történő megrendelés során fel lehet iratkozni hírlevelünkre.

Használja a „Szeretnék hírleveleket kapni az akciókról és akciókról” menüpontot, és adja meg a következő adatokat: név, cím, telefonszám.

 

 

 

A leiratkozás módszerei:

„Leiratkozás” gomb a hírlevelek alján.

 

 

 

Hírleveleink feliratkozása ingyenes.

 

 

 

IV.11. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és vásárló között esetlegesen fennálló jogvita szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára: 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a békéltető testületeknél. 

Békéltető testületek elérhetősége: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A szolgáltatót a békéltetői eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Ü g y fél fog adási i dő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00 Telefon, fax: (+36-1) 269-0703 E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Egyéb békéltető testületek:

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Levelezési cím:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6001 Kecskemét Pf. 228.
Mátyus Mariann békéltető testületi munkatárs:
Tel.: 76/501-525
Mobil: 70/7028-403, E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
A Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület titkára:
Puskásné dr. Csorba Éva tel.: 76/501-523
honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

 

Elérhetőségek

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

 

Elérhetőségek

 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

 

Elérhetőségek

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

 

Elérhetőségek

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
http://www.bekeltetes-csongrad.hu/
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Jakab Mariann ügyfélkapcsolati koordinátor, békéltető testületi ügyintéző
Telefon: 06-22/510-310; 22-510-323
Fax: 06-22-510-312
e-mail: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

 

Elérhetőségek

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

 

Elérhetőségek


Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

 

Elérhetőségek


Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
Fax: +36 36 323-615
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

 

Elérhetőségek

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.
e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
telefon: 20/373-2570
Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

 

Elérhetőségek


Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu
web: www.kemkik.hu
http://kem-bekeltetes.webnode.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Elérhetőségek

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu
Baranya Megyei Békéltető Testület

 

Elérhetőségek

Baranya Megyei Békéltető testület
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152,
e-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
web: www.pbkik.hu , www.pecsikamara.hu
www.baranyabekeltetes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület

 

Elérhetőségek

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

 

Elérhetőségek

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Elérhetőségek

Elnök: Mátyás Tibor
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 0630-6370-047
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

 

Elérhetőségek

Elérhetőség: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs
e-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Elérhetőségek

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111
Minden héten kedden 8-13 óra között közvetlenül hívható: 88/814-121
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
Dr. Vasvári Csaba elnök elérhetősége hivatali időben: 30/608-0270
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

 

Elérhetőségek

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekeltetes.hu/

IV.12. Egyéb tájékoztatási kötelezettség

Adatvédelem

A Szolgáltató webshop komolyan veszi ügyfelei adatainak védelmét. Erről külön rendelkezik az Adatvédelmi szabályzat, mely az ÁSZF része.

Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató az árváltozás és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a webáruházban való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek fogadásra.

A webáruház jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Online vitarendezési platform

Ha a vásárlónak problémája támadt olyan áruval vagy szolgáltatással, amelyet online vásárolt, https://ec.europa.eu/odr weboldalon keresztül panaszt tehet online módon a weboldalon meghatározottak szerint.

Panaszát független vitarendezési testület vizsgálja ki. Célja, hogy segítsen a fogyasztónak és kereskedőnek a vitáik bíróságon kívüli rendezésében. A viták békés rendezése általában gyorsabb és olcsóbb annál, mint ha bírósághoz kellene fordulni.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

IV.13. Az elállási és felmondási jog

Elállási jog

Minden fogyasztó 14 napos elállási joggal rendelkezik Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Fogyasztónak tekintendő minden természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely sem vállalkozói, sem önálló tevékenységéhez nem köthető. Az elállási joghoz és annak gyakorlásához a következő szabályozások az irányadók. További, elállással kapcsolatos kérdések esetén a vevő az Biogenicpet.hu Webshop ügyfélszolgálatához fordulhat. Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási időszak azon a napon kezdődik, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy birtokba veszi az árukat és az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le. Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, elektronikusan az Elérhetőségek menüből elküldve) értesítenie kell bennünket. (Tápfutár Webáruház Zrt., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.) Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

A fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. 

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árukat, vagy Ön bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés számunkra történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az alábbi címen leadni:

Szolgáltató neve: Tápfutár Webáruház Zrt.

Levelezési címe: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.  

Ön akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat. Az áruk visszaküldésének költségeit mi viseljük. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

Elállási jog alóli kivételek

Az elállási jog nem előírt az alábbiakra vonatkozóan: A fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk értékesítése esetében olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza olyan áruk értékesítése esetében, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel.

30 napos próbaverzió a Szolgáltató által biztosított. További információ: https://biogenicpetvitality.eu/30-day-trial

Elállási / Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

IV.14. Vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzéke 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); − az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);  − a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.); − a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet; − a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)  − az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet − a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.  − a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a webáruházat más domainnév alá helyezze át.

A vásárló a rendelés leadásával egyetért azzal, hogy a megvásárolt termékről személyes értékelést adhat le, automatikus emailben kiküldött linken keresztül.

Amennyiben a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések Felhasználó általi megsértése esetén a Szolgáltató nem él, vagy nem él azonnal a Szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogaival, illetőleg nem lép fel a szabálysértést megvalósító Felhasználóval szemben, az nem jelenti a Szolgáltató ezen jogosultágairól való lemondását, azokat a későbbiekben továbbra is teljeskörűen gyakorolhatja (joglemondás kizárása).

Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései jogerős bírósági döntés, jogszabály vagy más aktus alapján érvénytelennek minősülnek, úgy az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, azok változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen ÁSZF a felek közötti jogviszonyt teljeskörűen szabályozza és nem válik részévé a felek között korábban kialakult vagy más, széles körben ismert kereskedelmi gyakorlat.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. február 08.

BACK TO TOP